ДГ "Камбанка"
Детска градина в село Друмево

Мисия и визия

Мисия и визия на ДГ „Камбанка“

 

Мисия

 

  • Да положи основите на умения за „учене през целия живот“ чрез осигуряване на физическо, познавателно, езиково, духовно-нраствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата;
  • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
  • Да осигури равен шанс на всички деца;
  • Да стимулира и убеждава родителите, че детската градина е необходима и значима среда за пълноценно развитие на децата;
  • Да развива максимално детския личностен потенциал, възможностите за социална реализация и развитието на способностите;

 

 

Визия

 

  • Желано и любимо място на децата с пространство за игра, познание и общуване;
  • Център за творческо сътрудничество между родители и учители;

Прикачени документи

Мисия и визия